189/2010. (XI. 22.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

A Képviselő-testület a Polgármester lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolóját elfogadja.

 

K.m.f.

Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 23.

 

 

 

 

 

NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE