188/2016. (XII. 14.) számú határozat – A VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 – Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra pályázat benyújtásáról dönt

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

188/2016. (XII. 14.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület pályázat benyújtását rendeli el a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, a vidéki térségekben található, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című felhívásra legfeljebb 33 millió Ft összegben.

 

Az igényelt támogatás mellé az előírt 15 %-os mértékű önerőt legfeljebb 6 millió Ft összegben vállalja, 2017. évi költségvetéséből biztosítja.

 

Az első célterület esetében a megvalósítás helye a 089 hrsz. alatt felvett önkormányzati tulajdonú közút, a második célterület esetében a beszerzendő eszköz egy erőgép és az ahhoz kapcsolódó útfenntartó munkagépek.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.

 

 

Határidő: 2017. január 6.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: Városfejlesztési Csoport

 

 

 

K.m.f.

                                         

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

A kivonat hiteléül:

2016. december 15.

 

Dr. Horváth Béla jegyző