188/2015. (XI. 30.) számú határozat – 2016. évi eseménynaptár elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

188/2015. (XI. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 2016. évi eseménynaptár-tervezet tartalmát megismerte és elfogadja.

Kéri az önkormányzat honlapján az eseménynaptár folyamatos aktualizálását.

 

 

Határidő: 2016. január 1.

Felelős: polgármester

Végrehajtó: stratégiai referens, intézményvezető

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző