188/2013. (IX. 30.) számú határozata – Önkormányzati ingatlan értékesítéséről döntés (Köbölvölgy 11032 hrsz.)

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
188/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 11032 hrsz-ú út átminősítéséről és az útszakasz értékesítéséről dönt az alábbi felosztás szerint.
·a vázrajzon III. számmal jelölt területet értékesíti Kiss Ilona részére,
·a vázrajzon I. és II. számmal jelölt területet licitálásos árverésen értékesíti.
 
Felkéri a Polgármestert, hogy eljárjon az út megosztásában, átminősítésében és értékesítésében. A felmerülő költségek az értékesített ingatlanok tulajdoni hányadának arányában áthárításra kerülnek a vásárlók részére.
 
 
Határidő:2013. október 31.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.    
polgármester                                                  
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző