189/2011. (XII. 19.) számú határozata – Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola alapfokú művészetoktatási ága módosított pedagógiai programja jóváhagyása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
189/2011. (XII. 19.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola zeneművészeti, táncművészeti, képző-és iparművészeti ágának módosított pedagógiai programját, amely a jogszabályi változások átvezetését tartalmazza, jóváhagyja.
 
 
Határidő:2011. december 31.
Felelős: intézményvezető
 
 
 
K.m.f.
                         
       
             
Petrovics László s.k.
polgármester                                                       
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 12. 20.