188/2011. (XII. 19.) számú határozata – Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
188/2011. (XII. 19.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóját elfogadja.
 
 
 
K.m.f.
                         
 
                        
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 12. 20.