188/2010. (XI. 22.) számú határozata – Sürgősségi indítvány: Könyvvizsgáló megbízása 2010-2014. év könyvvizsgálatával

A Képviselő-testület Bergmann Margit könyvvizsgáló által a könyvvizsgálói feladat ellátására szóló megbízási szerződés felmondására tekintettel a 2010-2014. évi egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentés, könyvviteli mérleg, továbbá pénzmaradvány- és eredmény-kimutatás könyvvizsgálói felülvizsgálatával elfogadó nyilatkozata alapján a GPS Konto Kft-t (2089 Telki, Akácos út 37., adószáma: 10418350-2-13, cégjegyzék száma: 13-09-117734, MKVK:005946), és személyesen Polyák Zsuzsanna (MKVK:002179) könyvvizsgálót bízza meg 680.000 Ft + ÁFA megbízási díjért.

A megbízási díj évente maximum az éves infláció mértékével növelhető.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2010. december 15.

Felelős: polgármester

 

 

 

 

K.m.f.

 

                                                     

 

 

 

 

 

    Petrovics László s.k.                                                       dr. Horváth Béla s.k.

 

        polgármester                                                                           jegyző  

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2010. 11. 23.