187/2015. (XI. 30.) számú határozat – A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

187/2015. (XI. 30.) számú határozata

 

 

A képviselő- testület a 2016. évi munkatervét a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatai alapján a következő módosításokkal fogadja el:

1.    Az április 25-i ülés g) pontját előzetesen tárgyalja a Humánügyi Bizottság és a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is.

2.    A szeptember 26-i ülés a) pontjánál és a december 5-i ülés e) pontjánál az előterjesztő a jegyző lesz.

3.    A szociális célú tűzifa támogatásról szóló rendelet elfogadása, vagy módosítása a november 2-i ülés napirendjén szerepel.

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző