188/2014. (XI. 17.) számú határozata – Egészségügyi szolgáltatási csomag (Dr. Card) 2015. évi biztosítására javaslat

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

188/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület kéri a 2015. évi költségvetésébe a Dr. Card egészségkártya lakosság részére történő egyszeri, 2015. évi biztosítására 430 Ft + ÁFA/lakos összegben forrás tervezését.

 

 

Határidő: 2015. január 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: gazdálkodási csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.
polgármester                                                       

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző