187/2014. (XI. 17.) számú határozata – Közbiztonsági bizottság működési rendjének elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

187/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület 11/2014. (I. 27.) számú határozatával a Rendőrségről szóló 1994. év XXXIV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján Nagymaros közigazgatási területére kiterjedő illetékességgel létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság működési rendjét Szimon Attila közbiztonságért felelős képviselő által elkészített tervezet szerint, azzal, hogy a levezető elnöki feladatokkal a közbiztonságért felelős tanácsnokot bízza meg, elfogadja.

 

Felkéri a polgármestert és Szimon Attila képviselőt a Váci Rendőrkapitányság vezetőjével a működési rend egyeztetésére, szükség esetén módosítására, és a soron következő ülésen tájékoztatás nyújtására.

 

 

Határidő: 2015. január 26.

Felelős: polgármester, Szimon Attila képviselő

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző