187/2011. (XII. 19.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
187/2011. (XII. 19.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:
 
1.      Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről
2.    Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola alapfokú művészetoktatási ága módosított pedagógiai programja jóváhagyása és az Alapító Okirat módosítása
3.   Egyebek:
a) A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 5/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
b) Önkormányzati lakás bérbeadásáról döntés
c) Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság kapitányságvezetője kinevezésével kapcsolatos állásfoglalás
4.      2012. évi eseménynaptár elfogadása
5.      A piac (Spájzplacc) működtetésére vonatkozó megállapodás elfogadása
6.      Településrendezési tervek módosítása
7.      2012. évi munkaterv elfogadása
8.      Élelmezési program 2012. évi megvásárlásáról döntés
9.      Átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet elfogadása
10. Helyi adórendelet áttekintése, esetleges módosítása
11. Szociális rendelet módosítása
12. Szociális kérelmek elbírálása (zárt ülés)
 
 
 
K.m.f.
                                          
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző                                                                        
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 12. 20.