186/2015. (XI. 30.) számú határozat – A közétkeztetést végző Mátyás Nkft. beszámolójának tárgyalása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

186/2015. (XI. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Mátyás Étkezde Nonprofit Kft. ügyvezetője 2015. évre vonatkozó beszámolóját megismerte és elfogadja.

 

 

 

                                                                       K.m.f.                                                 

                         

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző