186/2014. (XI. 17.) számú határozata – A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület hitelfelvételéhez szükséges kezességvállalással kapcsolatos döntéshozatal

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

186/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület hozzájárul a Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület (2628 Szob Köztársaság u. 2., Adószám: 18722183-1-13), mint hitelfelvevő által a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezetnél, mint hitelnyújtónál igénybe venni kívánt 30.000.000 Ft összegű előfinanszírozású hitel (támogatási határozatszám:1677872143) 20 %-os önrésze fedezeteként Nagymaros Város Önkormányzata 3.000.000 Ft összeghatárig szóló készfizető kezességvállalásához.

 

Felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő szerződések, valamint a hitelnyújtó pénzintézeti okiratok aláírására.

 

 

Határidő: 2014. november 30.

Felelős: polgármester

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző