187/2013. (IX. 30.) számú határozata – Önkormányzati ingatlan értékesítéséről döntés (Kisújhegy 960/2 hrsz.)

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
187/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület továbbra is 900 000 Ft áron kívánja értékesíteni az önkormányzati tulajdonú 960/2 hrsz-ú ingatlant.
 
Felkéri a Polgármestertaz ingatlan ismételt felkínálására a szomszédos ingatlanok tulajdonosai részére.
 
 
Határidő:2013. október 31.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző