186/2013. (IX. 30.) számú határozata – Magyar Telekom Nyrt. bérleti szerződés (Szálloda átjátszó állomás) módosítására irányuló kérelme tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
186/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület továbbra is inflációkövető díj fejében adja bérbe a szálloda területét a Magyar Telekom Nyrt. részére.
A fizetési határidő legfeljebb 30 napra történő módosítását fogadja el.
Egyúttal hozzájárul a bérlet időtartama 2025. december 31-ig való meghosszabbításához.
 
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződésmódosítás aláírására.
 
 
Határidő:2013. október 31.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                  
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző