185/2014. (XI. 17.) számú határozata – Súlykorlátozás elrendelésére irányuló kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

185/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a Zöldfa utca és a Selmecbánya utca közötti szakaszon súlykorlátozás bevezetéséről 2015-ben a forgalmi rend felülvizsgálata keretében kíván dönteni, így a döntést elnapolja.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőt értesítse.

 

 

Határidő: 2014. november 30.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző