185/2013. (IX. 30.) számú határozata – Hévízkút létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély (6.2/D/63 vízi könyvi számú) módosításához szükséges környezeti hatásvizsgálat megrendeléséről döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
185/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a hévízkút létesítésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély módosításához szükséges környezeti hatásvizsgálatot megrendeli.
A dokumentáció elkészítését a legkedvezőbb ajánlatot adó cégtől kell megrendelni.
A költség fedezetéül a Pályázati önrész elkülönített költségvetési sor szolgál.
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges beszerzés lebonyolítására és a hiánypótlás benyújtására.
 
 
Határidő: 2013. december 31.
Felelős:             polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport,
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző