186/2012. (X. 12.) számú határozata – Napirend elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
186/2012. (X. 12.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:
 
1.    Fehérhegy csapadékvíz-elvezetés pályázat pótmunka közbeszerzési eljárásában eljárást lezáró döntés meghozatala
 
 
 
K.m.f.
                                         
 
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. október 15.
 
Dr. Horváth Béla jegyző