185/2012. (X. 8.) számú határozata – Járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás jóváhagyásáról döntés

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
185/2012. (X. 8.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület önkormányzatot érintő, a járási hivatalok kialakítására vonatkozó, a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti tartalmú megállapodás tervezetet jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
 
Határidő: 2012. október 15.
Felelős: polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2012. október 8.
 
Dr. Horváth Béla jegyző