187/2012. (X. 12.) számú határozata – Nagymaros-Fehérhegy vízelvezetés – kiegészítő építési beruházás” című építési kivitelezés közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
187/2012. (X. 12.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a „Nagymaros-Fehérhegy vízelvezetés – kiegészítő építési beruházás” tárgyban megjelent hirdetményközzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:
 
a)    jelen közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja,
b)   jelen közbeszerzési eljárásban a 4-ÉPV Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2534 Tát, Gorkij fasor 5.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja,
c)    a 4-ÉPV Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (2534 Tát, Gorkij fasor 5.) nyertes ajánlattevőként hirdeti ki.
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon.
 
 
Határidő: 2012. október 12.
Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k.
polgármester                                                      
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                   
 
A kivonat hiteléül:
2012. október 15.
 
Dr. Horváth Béla jegyző