186/2010. (XI. 4.) számú határozata – Az önkormányzat környezetvédelmi programjának elfogadása

A Képviselő-testület az önkormányzat környezetvédelmi programját megismerte és elfogadja.

Egyúttal szükségesnek tartja az elfogadott program további részletesebb kidolgozását, a költségtervezetével együtt, melyet nagymarosi civil szervezetek bevonásával kér elvégezni.


Határidő: a kidolgozásra a 2011. februári rendes ülés
Felelős: polgármester, civil szervezeti kapcsolattartásért felelős képviselő, ökoturizmusért felelős képviselő, turizmusért és városfejlesztésért felelős képviselő

 

K.m.f.


Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 05.