185/2010. (XI. 4.) számú határozata – A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok tárgyában pályázat benyújtása

A Képviselő-testület a fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok tárgyában pályázat benyújtását rendeli el a KMOP-2010-3.3.4/A kódszámú pályázati felhívásra a Nagymarosi Zöld Napok megszervezésére.

A pályázat benyújtását az összköltséget tekintve 5 %-os önrésszel, maximum 800.000 Ft önrész biztosítása mellett hagyja jóvá.
A pályázat önrészét a 2011. évi költségvetésébe betervezi.

Felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.


Határidő: 2010. november 8.
Felelős: polgármester, stratégiai referens

 

K.m.f.


Petrovics László s.k. polgármester

dr. Horváth Béla s.k.  jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 05.