184/2014. (XI. 17.) számú határozata – Közvilágítási hálózat bővítésére irányuló kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

184/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület támogatja a Bokréta utca 9. (773 hrsz.) elé 1 db közvilágítási lámpa felszerelését.

 

Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés megtételére.

 

 

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

 

K.m.f.

                         

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző