184/2012. (X. 8.) számú határozata – Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához csatlakozás

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
184/2012. (X. 8.) számú határozata
 
 
 A Képviselő-testület jelen határozatával kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat kiírása, elbírálása és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltak szerint jár el.
 
A Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer keretében 2013. évben 600 000 Ft-tal támogatja a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatókat.
 
Határidő:2012. december 10.
Felelős: polgármester
Végrehajtja: hatósági csoport
 
 
K.m.f.
                         
 
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
A kivonat hiteléül:
2012. október 8.
 
Dr. Horváth Béla jegyző