185/2011. (XI. 28.) számú határozata – Méltányossági ápolási díj iránti kérelem

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
185/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
 
 
 
 
 
Határidő: 2011. november 29.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: hatósági csoport
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
                        
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                     
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.