184/2011. (XI. 28.) számú határozata – Méltányossági ápolási díj iránti kérelem

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
184/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
 
 
 
 
Határidő: 2011. november 29.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: hatósági csoport
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
                         
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                      
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.