186/2011. (XI. 28.) számú határozata – Étkezési térítési díjkedvezmény iránti kérelem

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
186/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
 
 
 
 
Határidő: 2011. november 29.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: hatósági csoport
 
 
 
 
 
K.m.f.
                          
                        
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.