184/2010. (XI. 4.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi módosított napirendet fogadta el:

1. A KMOP-2010-3.3.4/A kódszámú, A fenntartható életmódot és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányokra benyújtandó pályázat önrész vállalásáról döntés

2. Az önkormányzat környezetvédelmi programjának elfogadása

3. Az önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló rendelet-tervezet elfogadása

 

K.m.f.


Petrovics László s.k. dr. Horváth Béla s.k.
polgármester jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 11. 05.