183/2014. (XI. 17.) számú határozata – Közvilágítási hálózat bővítésére irányuló kérelemről döntés

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

183/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület lakossági kezdeményezésre a lakóterületen kívül az útkategóriához illeszkedő lámpasűrűségnek megfelelően támogatja további lámpák felszerelését, amennyiben a kérelmező vállalja a lámpatest felszerelési költsége viselését, melyről megállapodást szükséges kötni.

 

A lámpa üzemeltetési költségét az Önkormányzata felvállalja belterületen és külterületen egyaránt.

 

Felkéri a polgármestert, hogy a kérelmezőket a döntéséről értesítse.

 

 

Határidő: 2015. március 31.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

 

K.m.f.

                          

 

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző