183/2015. (XI. 27.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

183/2015. (XI. 27.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 2015. évi közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:

 

1.    Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásáról, az adóbevételek alakulásáról, a folyamatban lévő és megvalósult beruházásokról

Előterjesztő: Petrovics László polgármester

 

2.    Fórum a résztvevők kérdései alapján

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.    
polgármester                                                

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 30.

 

Dr. Horváth Béla jegyző