184/2015. (XI. 30.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

184/2015. (XI. 30.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Beszámoló a lejárt határidejű határozatok teljesítéséről

2.    A közétkeztetést végző Mátyás Nkft. beszámolójának tárgyalása

3.    A Képviselő-testület 2016. évi munkatervének elfogadása

4.    2016. évi eseménynaptár elfogadása

5.    Beszámoló a 2015. évi rendezvényekről

6.    Károly Róbert Társaság ismételt kérelme köztéri szobor elhelyezésére, közterület elnevezésére

7.    Adórendelet felülvizsgálata, módosítása

8.    Pest Megye Önkormányzata önálló régióvá válása iránti szándék kifejezése

9.    Egyebek: képviselői kérdések

10.    Szálloda utcai lakás bérbeadása iránti kérelem tárgyalása

11.    Gondozási Központ felvételi kérelemről döntés

12.    Csillag u. 4. szám alatti ingatlan megvásárlásáról hozott döntés felülvizsgálata

13.    Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat benyújtott pályázatai elbírálása

14.    Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálása

 

 

K.m.f.

                                        

 

Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. december 1.

 

Dr. Horváth Béla jegyző