182/2015. (XI. 19.) számú határozat – Településrendezési terv módosítása – véleményezési szakasz lezárása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

182/2015. (XI. 19.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a településrendezési eszközök (Településszerkezeti terv, Szabályozási terv, Helyi Építési Szabályzat) módosításának véleményezési szakaszához beérkezett véleményeket a végső véleményezési anyagban foglaltaknak megfelelően elfogadja.

 

Felkéri a polgármestert

a döntést követő közzétételre és az alapján a véleményezési szakasz lezárására, ezt követően pedig

a végső szakmai véleményezési szakasz megindítására, a keletkezett dokumentumok beküldésére az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal felé.

 

 

Határidő: 2015. november 25.

Felelős: Polgármester

Végrehajtó: Főépítész / Városfejlesztési csoport

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 20.

 

Dr. Horváth Béla jegyző