182/2014. (XI. 17.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés – Szív utca 57/H helyrajzi számú pince

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

182/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület 750 000 Ft áron értékesíti az önkormányzati tulajdonú ingatlant Grécs Gábor kérelmező részére, Lukács István visszalépésére tekintettel.

 

Döntését 2015. március 1. napjáig tartja fenn, amennyiben addig nem történik meg az adásvételi szerződés aláírása, akkor eláll az ingatlan értékesítésétől.

 

Az értékesítésből származó bevételt elkülöníti önkormányzati ingatlanok fenntartása, felújítása céljára.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésének ügyében eljárjon, és az adásvételi szerződést aláírja.

 

A szerződésben rögzíteni szükséges, hogy a közterületről nyíló pincéhez külön terület nem tartozik.

 

 

Határidő: 2015. március 1.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

K.m.f.

                         

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                   

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző