183/2011. (XI. 28.) számú határozata – Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat önkormányzati támogatásának elbírálása (zárt ülés)

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
183/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
 
 
 
 
Határidő: 2011. november 30., ill. december 8.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: Hatósági Csoport
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
                        
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.