Polgárváros királyi panorámával

182/2011. (XI. 28.) számú határozata – A Motorcsónak SE Váci út 49. szám (1879/5 hrsz) alatti bérleményében tulajdonosi hozzájárulás nélkül végzett beruházás rendezése

2011-12-01

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
182/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő testület az önkormányzat tulajdonában lévő Nagymaros, Váci út 49. szám és 1879/5 hrsz. alatti ingatlanán a bérlő Nagymarosi Motorcsónak SE bérlő által elkészített szilárd burkolatú út (sólyatér) fennmaradásához hozzájárul, és tulajdonosi nyilatkozatában az alábbi kikötéseket teszi:
          a bérlő által elvégzett beruházást az önkormányzat nem ismeri el, azt a bérleti díjból nem engedélyezi jóváírni és a bérlet megszűnésekor ezért kártérítést nem vállal,
          a folyamatban lévő beruházások (ivóvíz nyomóvezeték rekonstrukciója, árvízi védvonal építése) építési kivitelezése során legfeljebb a helyreállítás kérhető, kártérítés ezért sem követelhető,
          a Váci út felőli lejáró megnyitása, közforgalmúvá tétele, a lezárás átépítése a kisebb csónakok, kajakok leereszthetősége érdekében.
 
Felkéri a polgármestert a tulajdonosi nyilatkozat továbbítására.
 
 
Határidő:2011. december 15.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
                    
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                    
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
 
 
 
      
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.

Last modified: 2011-12-01

A hozzászólás jelenleg zárva.