181/2015. (XI. 19.) számú határozat – Napirend elfogadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

181/2015. (XI. 19.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

     

1.    Településrendezési terv módosítása – véleményezési szakasz lezárása

 

 

 

 

K.m.f.

                                        

 

 

Petrovics László s.k.     
polgármester                                                

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 20.

 

Dr. Horváth Béla jegyző