181/2014. (XI. 17.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés – Szálloda utca 4/B. lakás bérbeadása

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

181/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata tulajdonában lévő, 2602/5 helyrajzi számú ingatlanon található, Szálloda u. 4/B. szám alatti lakás bérbeadásáról dönt Ponikliné Bujtás Csilla részére.

 

A bérleti díjat 55 000 Ft/hónap összegben, az előre befizetendő kaució mértékét pedig 2 havi bérleti díj értékében határozza meg. A bérlő tartozást nem halmozhat fel, amennyiben egy hónappal elmarad a bérleti díj megfizetésével, azonnal fel kell mondani a szerződést.

A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő igazolja legalább a bérleti díj kétszeresének megfelelő összegű havi jövedelem meglétét, továbbá vállalja a bérleti szerződés közjegyzői okiratba foglalását.

 

Az épület berendezései javításának, pótlásának költségeit a Képviselő-testület engedélyezi a bérleti díjba beleszámítani. Az elszámolható tételeket előzetesen a városüzemeltetési csoport munkatársaival egyeztetni és engedélyeztetni szükséges.

Felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

 

 

Határidő: 2014. december 15.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

K.m.f.

                      

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

               

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző