182/2013. (IX. 30.) számú határozata – Belső ellenőrzési feladat ellátására megbízás adása, ellenőrzési témák meghatározása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
182/2013. (IX. 30.) számú határozata
 
 
A Képviselő-testület a 2013. és 2014. évi belső ellenőrzési feladatok ellátásával árajánlata alapján a Danubius Expert Audit Kft.-t (Vác, Zichy u. 12.) bízza meg 22 500 Ft + ÁFA / revizori nap megbízási díjért.
A 2013. évi jóváhagyott belső ellenőrzési tervből a következő témák ellenőrzését kéri:
a)    Kistérségi elszámolások ellenőrzése
b)   A helyi szociális támogatások kifizetésének ellenőrzése a házipénztári kifizetések szabályossági vizsgálatára is kiterjedően.
 
A vizsgálatokra ellenőrzési témánként legfeljebb 4 revizori nap biztosítását és kifizetését hagyja jóvá.
 
Felhatalmazza a polgármestert fenti módosítással a megbízási szerződés megkötésére.
 
 
Határidő: 2013. október 15.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: gazdasági vezető
 
 
 
K.m.f.
                         
 
Petrovics László s.k. 
polgármester                                                     
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
                  
 
A kivonat hiteléül:
2013. október 1.
 
Dr. Horváth Béla jegyző