181/2011. (XI. 28.) számú határozata – 60 hrsz-ú önkormányzati ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem tárgyalása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
181/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő testület az önkormányzat tulajdonát képező nagymarosi 60 hrsz. alatt felvett, természetben a Nagymaros, Német utca 28. szám alatt található „kivett gazdasági épület, udvar” megnevezésű, 547 m2 területű ingatlant értékesítése iránti kérelem tárgyában a bérleti díj és közüzemi díj hátralék rendezését követően dönt az ingatlan értékesítéséről, vagy bérleti jogviszony létesítéséről.
 
Felkéri a jegyzőt az ingatlan forgalmi értékbecslésének elkészítésére.
 
 
Határidő:2011. december 19.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
                     
 
Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
        
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.