182/2010. (X. 28.) számú határozata – Képviselői tiszteletdíjak megállapításáról szóló rendelet elfogadása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
182/2010. (X. 28.) számú határozata


A Képviselő-testület a képviselői tiszteletdíjak megállapításáról szóló rendelettervezetet megismerte, és elfogadását a 2010. novemberi testületi ülésre halasztja.

Felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a tiszteletdíjak idei kifizetésének lehetőségét és készíttessen pontos kimutatást annak költségvetési vonzatáról, valamint a 2010. költségvetési rendeletbe szükség esetén – amennyiben arra bérmegtakarítás nem nyújt fedezetet – a tiszteletdíjak előirányzata beépítéséről.

Határidő: novemberi Képviselő-testületi ülés
Felelős: jegyző
Végrehajtja: gazdálkodási csoport

 

K.m.f.
 

 

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 29.