181/2010. (X. 28.) számú határozata – Polgármester költségátalányának módosítása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
181/2010. (X. 28.) számú határozata


A Képviselő-testület a polgármester költségátalányát – 166/2010. (X. 11.) szám határozatát módosítva – az 1994. évi LXIV. törvény 18. § (2)-(3) bekezdése alapján 2010. október 3. napjától a polgármesteri illetmény 30 %-ában, 156 532 Ft Ft/hó összegben állapítja meg.

Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. október 31.
Felelős: jegyző
Végrehajtja: személyügyi ügyintéző

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 29.