17/2013. (I. 29.) számú határozata – Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezethez kapcsolódó döntéshozatal

 
A Képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvoda nem kötelezően járó pótlékai (így különösen két vezetői pótléka és kereset-kiegészítése) tekintetében a fedezet biztosításáról való döntést következő ülésére napolja.
 
 
Határidő: következő ülés
Felelős: intézményvezető, polgármester
 
 
 
K.m.f.
                         
 
 
                               
Petrovics László s.k.   polgármester
 dr. Horváth Béla s.k.  jegyző