17/2012. (II. 13.) számú határozata – Napirend elfogadása

A Képviselő-testület az alábbi napirendet fogadta el:

1. Nevelési intézmények fejlesztése (KMOP-4.6.1-11) című felhívásra pályázat benyújtása
2. „Nagymaros Város Árvízvédelmi Vonalának kiépítése című projekttel kapcsolatos FIDIC piros könyv szerinti mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása” tárgyú általános egyszerű közbeszerzési eljárással kapcsolatos döntés meghozatala
3. Komplex pénzügyi szoftvercsomag beszerzésére, bevezetésére javaslat

 

 

K.m.f.

Petrovics László s.k.     dr. Horváth Béla s.k.
polgármester                          jegyző

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2012. február 14.