18/2010. (II.08.) számú határozata – Anti-szegregációs Terv és az abban foglalt intézkedési terv elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
18/2010. (II.08.) számú határozata

A Képviselő-testület a Szociális és Munkaügyi Minisztérium kirendelt szakértőjének jóváhagyása alapján elfogadja az Integrált Településfejlesztési Stratégia kapcsán készített Anti-szegregációs Tervet és az abban foglalt intézkedési tervet.

Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott dokumentációt a KMOP-2009-5.2.1/B Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázati kiírás keretében a Magyar utca és környezetében tervezett "Nagymaros kereskedelmi fő utcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása" című pályázat hiánypótlásaként nyújtsa be.

Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
Határidő: 2010. február 9.

 

 

Kmf.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 09.
Jkv. vezető