19/2010. (II.08.) számú határozata – Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
19/2010. (II.08.) számú határozata

A Képviselő-testület elfogadja a város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

Felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott dokumentációt a KMOP-2009-5.2.1/B Pest megyei településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázati kiírás keretében a Magyar utca és környezetében tervezett "Nagymaros kereskedelmi fő utcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása" című pályázat hiánypótlásaként nyújtsa be.

Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
Határidő: 2010. február 9.

 

Kmf.

 

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 09.
Jkv. vezető