17/2010. (II.08.) számú határozata – Magyar utca 24. szám alatti ingatlanra előszerződés megkötése

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
17/2010. (II.08.) számú határozata

A Képviselő-testület a Pest Megyei településközpontok fejlesztése című KMOP-2009-5.2.1/B kódszámú pályázati kiírásra a Nagymaros, Magyar utca és környezete rendezése tárgyában "Nagymaros kereskedelmi fő utcájának funkcióbővítő rehabilitációja, a belső városközpont komplex környezetrendezésének folytatása" címmel benyújtott pályázat gazdaságfejlesztési tartalmi elemeként a Magyar utca 24. szám és 1940 hrsz alatti épület megvásárlásával kapcsolatos előszerződés megkötésére legfeljebb 41 550 e Ft értékben felhatalmazza a Polgármestert. A végleges adásvételi szerződés megkötésének feltétele a pályázat sikeres bírálata, illetve az abban tervezett funkció elfogadása.

Felelős: polgármester
Végrehajtja: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoport
Határidő: 2010. február 9.

 

 

Kmf.

Petrovics László

polgármester

 

Dr. Horváth Béla

jegyző

 

 

A kivonat hiteléül:
2010. 02. 09.
Jkv. vezető