180/2015. (XI. 9.) számú határozat – Adásvételi szerződés a „Nagymaros árvízi védvonal kiépítése” megnevezésű, KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 azonosító számú projekt keretében – árvízvédelmi eszközök beszerzése, részteljesítési lehetőséggel” tárgyú hirdetmény

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

180/2015. (XI. 9.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület az Adásvételi szerződés a „Nagymaros árvízi védvonal kiépítése” megnevezésű, KEOP-2.1.2/2F/09-2011-0001 azonosító számú projekt keretében – árvízvédelmi eszközök beszerzése, részteljesítési lehetőséggel tárgyban, megjelent hirdetmény közzétételével induló nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:

a)    jelen közbeszerzési eljárást mindhárom rész tekintetében eredményessé nyilvánítja

b)   az ajánlatokat érvényesnek nyilvánítja,

c)    részenként a következő nyertes ajánlattevőket hirdeti ki:

o  1. rész, Szivattyúk:  Agroázis Kft. (6782 Mórahalom, Szegedi út 108.) Elért pontszáma 977,50 pont

o  2. rész, Targoncák: TWS Kft. (1047 Budapest, Tinódi utca 5-7.) Elért pontszáma 1.000,00 pont

o  3. rész, Védekezési eszközök: AFEC Bt. (4400 Nyíregyháza, Vay Á. körút 4-6. 1. em. 115.) Elért pontszáma 1.000,00 pont

 

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésének megfelelően járjon el, a kihirdetésről a közbeszerzési tanácsadó útján gondoskodjon.

 

Határidő: 2015. november 13.

Felelős: polgármester – Városfejlesztési csoport

 

K.m.f.

                                        

Petrovics László s.k. 
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

A kivonat hiteléül:

2015. november 10.

 

Dr. Horváth Béla jegyző