180/2011. (XI. 28.) számú határozata – Zoller Csaba képviselő szavazásból kizárása

 

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
180/2011. (XI. 28.) számú határozata
 
 
A Képviselő testület az önkormányzat tulajdonát képező nagymarosi 60 hrsz-ú ingatlan értékesítése iránti kérelem tárgyában való döntéshozatalból Zoller Csaba képviselőt érintettsége okán kizárja.
 
 
 
 
 
K.m.f.
                         
                    
 
 
Petrovics László s.k.  
polgármester                                                   
 
 
 
 
dr. Horváth Béla s.k.
jegyző
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kivonat hiteléül:
2011. 11. 30.