180/2010. (X. 28.) számú határozata – Bizottságok kialakítása, tagjai megválasztása

Nagymaros Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
180/2010. (X. 28.) számú határozata


A Képviselő-testület a következő bizottságokat hozza létre, és az alábbiak szerint választja meg elnökeit, tagjait:

a) Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság:
Elnök: Grécs László
Tagok: Burgermeister László, Fekete Zsolt, Szimon Attila, Zoller Csaba képviselők
Hetényi Vilmosné, Gaszner József, Philipp Frigyes, Szomráky Pál

b) Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Szavazatszámláló Bizottság
Elnök: Szimon Attila
Tagok: Grécs László, Zoller Csaba képviselők

Felkéri a bizottságok elnökeit a bizottságok ülésének összehívására, a jegyzőt pedig az SzMSz módosítása során a bizottságok összetételét érintő változás előkészítésére.

Határidő: 2010. november 15., ill. 29.
Felelős: elnökök, jegyző

 

K.m.f.
 

Petrovics László s.k.
polgármester

dr. Horváth Béla s.k. 
jegyző

 

A kivonat hiteléül:
2010. 10. 29.