180/2014. (XI. 17.) számú határozata – Önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséről döntés – Sas utca 13039 helyrajzi szám

 Nagymaros Város Önkormányzata

Képviselő-testületének

180/2014. (XI. 17.) számú határozata

 

 

A Képviselő-testület a 13039 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről dönt 450 000 Ft + járulékos költségek értéken.

 

Az értékesítésből származó bevételt elkülöníti önkormányzati ingatlanok fenntartása, felújítása céljára.

 

Döntését 2015. március 1. napjáig tartja fenn, amennyiben addig nem történik meg az adásvételi szerződés aláírása, akkor eláll az ingatlan értékesítésétől.

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan értékesítésének ügyében eljárjon, és az adásvételi szerződést aláírja.

 

 

Határidő: 2014. november 30. /2015. március 1.

Felelős: polgármester

Végrehajtja: városfejlesztési és városüzemeltetési csoport

 

 

K.m.f.

                         

 

Petrovics László s.k.   
polgármester                                                    

 

dr. Horváth Béla s.k.
jegyző

                  

 

 

 

 

 

A kivonat hiteléül:

2014. november 18.

 

Dr. Horváth Béla jegyző